کرم اکسیدان پنتی (حاوی روغن آرگان)

کرم اکسیدان پنتی (حاوی روغن آرگان)

کرم اکسیدان پنتی

3%و6%و9%و12%          

(150،180،750،4000،10000 میلی لیتر)